Fullständiga hjälmar

Hela motorcykelhjälmar är lämpliga för de flesta situationer där det är nödvändigt för att säkerställa bästa möjliga skydd mot fall och olyckor. Den integrerade hjälmen är idealisk både i vardagliga sammanhang och i idrottssammanhang, som är utformad för att användas under alla reseförhållanden, även vid höga hastigheter.