Motorcycle S.R.L Privacy Policy (ang.)

Aplikacja ta gromadzi pewne dane osobiste ze swoich użytkowników.

Kontroler danych

Motorcycle S.R.L – P.IVA PLDNNP71H28L049G (ANG.)
Via Enrico de Nicola, 12 74019 Palagiano TA – Włochy

Email address of the Owner (ang.) info@roadmotor.com

Typ danych zebranych

Wśród danych osobistych zebranych przez tę aplikację, przez siebie lub przez trzecie strony, znajdują się: e-mail, ostatnia nazwa, Cookies, Usage data, numer telefoniczny, zawody, kod ZIP, miasto, adres i rozum społeczny.

Wszystkie szczegóły dotyczące każdego rodzaju zebranych danych są dostarczane w dedykowanych sekcjach tej polityki prywatności lub przez konkretne teksty informacyjne prezentowane przed kolekcją danych.
Dane osobiste mogą być swobodnie udostępniane przez użytkownika lub, w przypadku Usage Data, zebranych automatycznie w czasie tej aplikacji.
Wszystkie dane wymagane przez tę aplikację są obowiązkowe. Jeśli odmawiasz komunikowania się z nimi, może być niemożliwy do tego, aby zapewnić usługi. W przypadkach, w których aplikacja wskazuje, że niektóre dane jako opcjonalne, Użytkownicy są bezpłatne, aby powstrzymać się od komunikacji z danymi, bez żadnej konsekwencji dostępu do usługi lub jej operacji.
Użytkownicy, którzy mają wątpliwości, w których dane są obowiązkowe, są zachęcani do kontaktowania się z kontrolerem danych.
Dowolne wykorzystanie Cookies – lub innych narzędzi śledzących – przez tę aplikację lub właścicieli usług trzecich używanych przez tę aplikację, w których nie inaczej jest określone, ma cel dostarczenia usług przez użytkownika, oprócz dalszych celów opisanych w tym dokumencie i w Cookie.

Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za dane osobowe trzecich partii, publikowanych lub podzielonych przez tę aplikację i gwarantuje, że ma prawo komunikować lub rozpowszechniać je, uwolnić kontroler danych z każdej wiarygodności do partii trzecich.

Metody i miejsce przetwarzania zebranych danych

Metody leczenia

Kontroler danych powinien podejmować odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapobiegania nieautoryzowanego dostępu, zamknięcia, modyfikacji lub zniszczenia danych.
Przetwarzanie odbywa się poprzez narzędzia komputerowe i/lub telematyczne, z metodami organizacyjnymi i logiką ściśle powiązaną z celami wskazanymi. Poza kontrolerem danych, w niektórych przypadkach inne podmioty związane z organizacją tej aplikacji (administracyjnej, komercyjnej, marketingowej, legalnej, administratora systemu) lub podmiotów zewnętrznych (np. dostawców usług technicznych, kurierów pocztowych, dostawców usług, firm informatycznych, agencji komunikacyjnych) wyznaczyły, jeśli konieczne, przetwarzanie danych przez właściciela. Zaktualizowana lista menedżerów może być podawana przez kontrolera danych.

Podstawa do przetwarzania

Kontroler danych (ang. Data Controller) przetwarza dane osobiste odnoszące się do Usera w przypadku jednego z następujących warunków: Poniższa analiza danych

 • użytkownik wyraził zgodę na jedno lub więcej celów; Note: W niektórych rzędach kontroler danych może być autoryzowany do przetwarzania danych osobowych bez zgody Usera lub jakiejkolwiek innej podstawy prawnej określonej poniżej, dopóki User nie sprzeciwia się takim przetwarzaniu. Nie jest to jednak możliwe, jeśli przetwarzanie danych jest regulowane przez Europejską ustawę o ochronie danych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania kontraktu z Userem i/lub egzekucji przedsprzedaży;
 • możliwe jest spełnienia zobowiązań prawnych, do których podlega kontroler danych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania interesu publicznego lub do sprawowania władzy publicznej, z których inwestuje kontroler danych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do pościgu za prawowitym interesem właściciela lub innych partii.

Zawsze możliwe jest jednak, aby żądać sterowania danych, aby wyjaśnić betonową podstawę prawną każdego przetwarzania, a w szczególności do określenia, czy przetwarzanie jest oparte na prawie.

Location

I Data jest przetwarzana w biurach operacyjnych Controllera Data i w żadnym innym miejscu, w którym znajdują się osoby związane z przetwarzaniem. Dla dalszych informacji, skontaktuje się z właścicielami.
Poszczególne dane mogą być przekazywane do kraju innego niż w którym znajduje się. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji przetwarzania, można odwoływać się do sekcji na temat przetwarzania danych osobistych.

User ma prawo do uzyskiwania informacji na podstawie prawnej wymiany danych poza Unią Europejską lub międzynarodowej organizacji prawa międzynarodowego lub dwóch lub więcej krajów, takich jak ONZ, a także na temat działań bezpieczeństwa przeprowadzonych przez kontroler Data.

Jeśli odbywa się jedno z nowo opisanych transferów, User może odwoływać się do poszczególnych sekcji tego dokumentu lub prosić o informacje do kontroli danych poprzez skontaktowanie się z tematem danych.

Okres Storage

I Data jest przetwarzana i przechowywana przez czas potrzebny w celach zebranych.

:

 • Personalne dane zebrane w celach związanych z wykonywaniem kontraktu pomiędzy właścicielem a Userem będą zachowane aż do momentu wykonania tego kontraktu.
 • Personalne dane zebrane w celach przypisywane do właściwego zainteresowania kontrolerem danych będą zachowane do czasu zaspokojenia tego zainteresowania. Użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje na temat legalnego interesu poszukującego przez kontrolera danych w odpowiednich sekcjach tego dokumentu lub poprzez kontaktowanie się z kontrolerem danych.

Kiedy przetwarzanie opiera się na zatwierdzeniu Usera, kontroler danych może dłużej zachować dane osobiste, dopóki taka zgody nie zostanie odwołana. Ponadto, kontroler danych może być zobowiązany do zachowania danych osobowych przez dłuższy czas w obliczu zobowiązań prawnych lub porządku władzy.

Pod koniec okresu zatrzymania, dane osobiste zostały usunięte. W związku z tym prawo do dostępu, erekcji, rectyfikacji i prawa do przenośności danych nie może być już przeprowadzone.

Załóżmy, że proces przetwarzania danych zebrano

Dane dotyczące użytkownika są zbierane, aby umożliwić właścicielowi dostęp do swoich usług, a także w kolejnych celach Kontaktuje użytkowników i statystyki.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące celów przetwarzania i danych osobistych, które są konkretnie istotne dla każdego celu, User może odnosić się do odpowiednich sekcji tego dokumentu.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobistych

Dane osobiste zebrane są w następujących celach i wykorzystują następujące usługi: Poniższe dane

 • Kontakt użytkownika

  Lista lub newsletter

  Po rejestracji do listy mailingów lub newsletteru adres e-mailowy User jest automatycznie wpisana do listy kontaktów, do których wiadomości zawierające informacje, w tym reklamowe i promocyjne, odnoszące się do tej aplikacji mogą być przesyłane. Twoje adres e-mail może być dodany do tej listy w wyniku rejestracji do tej aplikacji lub po zakupie.

  Dane osobiste zebrane: CAP, miasto, nazwisko, Cookies, Usage data, adres e-mail, numer telefonu, zawody i rozum społeczny.

  Forma formalna

  Napełniać Posługujesz formę kontaktu, uznasz swoje użycie do odpowiedzi na żądania informacji, cytatów lub jakiejkolwiek innej natury zaznaczonej przez moduł.

  Personal Data zebrane: CAP, miasto, nazwisko, adres pocztowy i numer telefonu.

 • Statystyki

  Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają użytkownikowi monitorować i analizować dane dotyczące ruchu i służyć do śledzenia zachowań użytkowników.

  Google Analytics with an anonymous IP (Google Inc.)

  Google Analytics – serwis analityczny udostępniany przez Google Inc. Google wykorzystuje dane osobiste zebrane do śledzenia i zbadania wykorzystania tej aplikacji, kompilując raporty i podzielają je z innymi usługami rozwijanymi przez Google.
  Google może wykorzystać swoje dane do kontekstualizacji i dostosowania swoich reklam.
  Ta integracja z Google Analytics sprawia, że anonimowy adres IP. Anonimizacja polega na skróceniu w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach uczestniczących w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie wysłany do serwerów Google i skrócony w Stanach Zjednoczonych.

  Dane osobiste zebrane: Cookies and Usage Data (ang.).

  Miejsce leczenia: Stany ZjednoczonePolityka prywatnaStrona internetowa. Podejmuje się Privacy Shield.


Praw autorskich

Użytkownicy mogą wykonywać pewne prawa z odniesieniem do danych, które są przetwarzane przez kontroler danych.

W szczególności User ma prawo do:

 • w każdym razie odwołanie zgody.Możesz wywnioskować zgodę do przetworzenia swoich danych.
 • zadaniem do przetwarzania danych.Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych, gdy następuje ona na podstawie prawnej innego niż zgody. Dalsze szczegóły dotyczące prawa opozycji są przedstawione w sekcji poniżej.
 • dostęp do danych.User ma prawo do uzyskiwania informacji na temat przetwarzania danych przez kontroler Data, na pewnych aspektach przetwarzania i uzyskania kopii danych.
 • weryfikacja i prośba o poprawę.Możesz zweryfikować poprawność twoich danych i zażądać poprawki.
 • ograniczenie leczenia.Kiedy pewne warunki dotyczą, User może żądać ograniczenia przetwarzania danych. W tym przypadku, kontroler danych nie będzie przetwarzał danych do jakiegokolwiek innego celu z wyjątkiem przechowywania.
 • uzyskanie i usuwanie danych osobistych.Kiedy pewne warunki dotyczą, User może żądać usunięcia danych przez kontroler danych.
 • odzyskajcie odsięgę Dane lub przekazanie go innym właścicielom.User ma prawo do otrzymywania swoich danych w strukturze, wspólnym lub czytelnym formacie przez urządzenie automatyczne i gdzie technicznie jest możliwe, aby uzyskać transfer bez przeszkody do innego posiadacza. Jest to możliwe, gdy dane są przetwarzane z automatyzowanymi narzędziami, a przetwarzanie opiera się na waszej zgody, na umowie którego User jest partią lub na umowach związanych z nią.
 • twierdzenie.Możesz założyć skargę z nadzorującym autorytetem w zakresie ochrony danych osobistych lub aktu w sądzie.

Szczegóły na prawym skrzydle opozycji

Kiedy dane osobiste są przetwarzane w interesie publicznym, w ćwiczeniach publicznych uprawnień, których kontroler danych jest inwestowany lub w celu uzyskania legalnego zainteresowania kontrolerem danych, Users mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

Użytkownicy, którzy, w których ich dane były przetwarzane w celu bezpośredniego marketingu, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu bez przyczyn. Aby znaleźć się, czy dane z regulatorów danych dla celów marketingowych bezpośrednich, Użytkownicy mogą odnosić się do poszczególnych sekcji tego dokumentu.

Jak skorzystać z prawa

W celu sprawowania praw autorskich, Użytkownicy mogą kierować wniosek do szczegółów kontaktu z kontrolerem danych. Podejrzenia są zdeponowane bezpłatnie i zbiegane przez właściciela w najkrótszym możliwym czasie.

Dalsze informacje na temat leczenia

Obrona

Personalne dane Usera mogą być wykorzystywane przez kontrolera danych w sądach lub w etapach przygotowawczych do jej ewentualnego ustanowienia obrony w wykorzystaniu tej aplikacji lub usług związanych z Userem.
User oświadcza, że właściciel może być zobowiązany do ujawnienia danych przez władze publiczne.

Specyfikacja informacji

Na prośbę, oprócz informacji zawartych w tej polityce prywatności, ta aplikacja może świadczyć z dodatkowymi i kontekstowymi informacjami dotyczącymi specjalnych usług lub kolekcji i przetwarzania danych.

System i systemy utrzymania

W celach operacyjnych i konserwacyjnych, ta aplikacja i dowolne usługi trzecie, które wykorzystują, może uwzględnić logi systemowe, np. pliki, które rejestrują interakcje i mogą zawierać dane osobiste, takie jak adres IP.

Informacja nie została zawarta w tej polityce

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych mogą być podawane w dowolnym momencie w kontrolerach danych.

Odpowiedzialny za „Do Not Track”

Aplikacja nie obsługuje żądań „Do Not Track”.
Aby dowiedzieć się, jeśli skorzystamy ze wsparcia, jesteśmy zaproszeni do konsultacji z polityką prywatną.

Zmiana w sprawie polityki prywatności

Kontroler danych zapewnia prawo do podejmowania zmian w polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez przekazywanie informacji dla użytkowników na tej stronie oraz, jeśli możliwe, na tej aplikacji, jak również, jeśli technicznie i prawnie jest możliwe, poprzez wysłanie powiadomień dla Users przez jedną z szczegółów, których kontroler danych jest w posiadaniu. Prosi konsultują się z nim regularnie, odnosząc się do ostatniej modyfikacji przedstawionej na dole.

Jeśli zmiany wpływają na przetwarzanie, których podstawą prawną jest zgoda, kontroler danych ponownie otrzyma zgodę użytkownika.

 

Definicje prawne i odniesienia

Dane osobiste (lub dane)

Każde informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, również w związku z innymi informacjami, w tym numerem identyfikacji osobistej, identyfikuje się jako osoba naturalna.

Data dostępu

Jest to informacja zebrana automatycznie przez tę aplikację (również zintegrowane z aplikacjami trzeciego przedsiębiorstwa), w tym: adresy IP lub domeny komputerów używanych przez Usera łączące z tym aplikacją, adresy URI (podobne dane Zasobów), czasy, metoda użyta w powołując się na prośbę do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kody wskazujące na koniec odpowiedzi serwera, itd.

User

Osoba, która używa tej aplikacji, chyba że w inny sposób sprecyzowana, zbiega się z tematem danych.

Interest

Nieznana osoba, do której dane osobiste odnosi się.

Procesor (ang.)

Naturalna osoba, osoba prawna, administracja publiczna i inne podmioty, które przetwarzają dane w imieniu kontrolera danych.

Kontroler danych (ang.)

Naturalna lub prawna osoba, władza publiczna, służba lub inne ciało, które indywidualnie lub razem z innymi, określa cele i sposoby przetwarzania danych osobistych i instrumentów przyjętych, włączając w to środki bezpieczeństwa dotyczące operacji i wykorzystania tej aplikacji. Kontroler danych, chyba że inaczej jest właścicielem tej aplikacji.

Aplikacja ta

Wykorzystywanie sprzętu lub oprogramowania, dzięki którym zbiera się i przetwarzane są dane osobiste.

Usługa

Usługa zapewniana przez tę aplikację jako zdefiniowana w swoich terminach (jeśli obecny) na tym miejscu.

Unia Europejska (lub Unia Europejska)

W odróżnieniu od Unii Europejskiej zawartych w tym dokumencie ma na celu przedłużenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Cookie

Niewielka część danych przechowywana jest w urządzeniach użytkownika.

Ciastka trzecia

Trzecie ciasteczki partyjne są ustawione przez stronę internetową inną niż w której użytkownik jest odwiedzany i mieszka na serwerach innych niż w serwisie odwiedzonym (np. Google, criteo,adnx,casalemedia, double,googleads.g.double,facebook,googs,iubenda, prfct).

Dlatego użycie danych zebranych przez te zewnętrzne operatory poprzez ciastko jest przedmiotem ich polityki prywatności.

Na Site występują ciasteczki: ciastko

 • Zwyczaj i behawioralne docelowanie:
  Adwords Remarketing (ang.)
  Google Analytics for display advertising (Google Inc.)
  Google Ads (ang.)
  Facebook Remarketing, Inc. (ang.)

 • Statystyki:
  Google Analytics (ang.)
  Google Analytics with an anonymous IP (Google Inc.)
Istnieją również ciastka:
 • Zarządzanie:
  Google Tag Manager (Google LLC) (ang.)

Strona www.roadhousemotor.com wykorzystuje cookies c.d. „profiling” poprzez serwis Google, mający na celu stworzenie profili dla użytkownika i używanie w celu wysyłania wiadomości reklamowych w linii z preferencjami manifestowanymi przez ten sam w kontekście przeglądania stron internetowych.


Referencje prawne

Polityka prywatności opiera się na wielu rozkazach ustawodawczych, w tym artykułach 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679.

Niezależnie od tego, ta polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej aplikacji.

"Zdolny do oferowania ciebie metod płatności Klarna, przy sprawdzaniu, może przekazać swoje dane osobiste w formie szczegółów kontaktowych i szczegółów rozkazu, więc Klarna może ocenić swoje zdolności do zapłaty i dostosowywać takie metody płatności. Dane osobiste przekazanego użytkownika są przetwarzane w oparciu o politykę prywatność Klarna."