Roadhouse Motor S.R.L. Privacy Politie

Deze Applicatie verzamelt persoonlijke data van zijn Users.

Data Controller

Roadhouse Motor S.R.L. P.IVA PLDNNP71H28L049
Via Enrico de Nicola, 12, 74019 Palagiano TA

E-mailadres van de eigenaar: info @roadhousemotor

Types of Data verzameld

Onder de Persoonlijke Data verzameld door deze Applicatie, door zichzelf of door derde partijen, zijn er e-mail, achternaam, Cookies, Usage gegevens, telefoonnummer, beroep, ZIP-code, stad en sociaal adres.

Complete details over elk soort gegevens verzameld worden verstrekt in de toegewijde secties van dit privacybeleid of door specifieke informatie vertoond voor de verzameling gegevens.
Persoonlijke Data kan vrij aangeboden worden door de gebruiker of in het geval van Usage Data, automatisch verzameld tijdens de of van deze Applicatie.
Tenzij anders gespecificeerd is, zijn alle Data vereist door deze Applicatie verplicht. Als je weigert ze te communiceren, is het misschien onmogelijk voor deze aanvraag om de Dienst te leveren. In gevallen waar deze aanmelding aangeeft data als optie, zijn de gebruikers vrij om te communiceren met zulke data, zonder enige gevolg van de vermogen van de dienst of zijn operatie.
Users die twijfels hebben over welke data verplicht zijn, worden aangemoedigd de Data Controller te contacteren.
Enig nut van Cookies, of andere volgmiddelen door deze Applicatie of de eigenaars van derde partijdiensten gebruikt door deze Applicatie, waar niet anders gespecificeerd is, heeft het doel om de dienstverlening te verlenen, aangevraagd door de gebruiker, in aanvullende documenten, in de beschrijdingen en verdere beschrijvuldiging.

De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid van de Persoonlijke Data van derde partijen, gepubliceerd of gedeeld door deze Applicatie en garandeert dat hij het recht heeft om te communiceren of te dissemineren, de Data Controle te bevrijden van derde partijen.

Method en plaats van het verzamelen van data

Methoden van behandeling

De Data Controller zal gepaste beveiligingsmaatregelen nemen om onbevoegde toegang te voorkomen, onthulling of vernietiging van Personal Data.
De verwerking wordt uitgevoerd via computer en/of telematisch gereedschap, met organisaties en logica strikt gerelateerd aan de doelen. Naast de Data Controller, in sommige gevallen, andere entiteiten betrokken bij de organisatie van deze Applicatie (administratieve, commercieel, marketing, wetttelijk, systeem administrateurs, of externe entities voorzien als derde bedrijven. De lijst van Managers kan altijd worden gevraagd door de Data Controller.

Legale basis voor verwerking

De data Controller verwerkt Persoonlijke Data die verband houdt met de User in het geval een van de volgende voorwaarden:

 • de User heeft toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden In sommige bestellingen mag de Data Controller toestemming hebben om Personal Data te verwerken zonder dat de User toestemming toestemt of welke andere wetttelijke basis eronder gespecificeerd is, totdat de Verzeter tegenstanders om zo'n proces te verwerken. Echter, dit is niet geschikt als het verwerken van Personal Data wordt gereguleerd door Europese Data Beschermingswet;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de executie van een contract met de User en/of de executie van pre-contractuele maatregelen:;
 • de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting te vervullen waar de Data Controller onderdeel van is;
 • het proces is noodzakelijk voor de executie van een taak van publieke belangen of voor de oefening van de publieke krachten waar de Data Controller geïnvesteerd is;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de achtervolging van het legitieme belang van de eigenaar of de derde partijen.

Het is altijd mogelijk om de Data Controller aan te vragen om de wettelijke basis te verduidelijken van elke verwerking en in het bijzonder om te specificeren of het proces gebaseerd is op de wet, voorzien van een contract of noodzakelijk om een contract te concluderen.

Locatie

Ik heb data verwerkt bij de operationele kantoren van de Data Controller en op elke andere plaats waar de partijen betrokken zijn bij de verwerking. Voor verdere informatie, neem contact op met de eigenaar.
Je Persoonlijke Data kan overgeplaatst worden naar een land anders dan dat waar je in zit. Om meer informatie te krijgen over de locatie van de verwerking, kun je naar de sectie verwijzen over de verwerking van Personal Data.

De User heeft het recht informatie te verkrijgen op de juridische basis van data overdracht buiten de Europese Unie of een internationale organisatie van de internationale internationale wet of geconstitueerd door twee of meer landen, zoals de VN, en ook op de veiligheidsmaatregelen die door de data Controle data beschermt.

Als een van de nieuwe overplaatsingen plaatsvindt, kan de User naar de respectieve secties van dit document verwijzen of om informatie vragen naar de Data Controller door contact op te nemen met de gegevens onderwerp bij de opening.

Vertaling:

Ik heb data verwerkt en voorlopig opgeslagen door de doelen waarvoor ze werden verzameld.

Daarom:

 • De Persoonlijke Data verzameld voor doelen gerelateerd aan de executie van een contract tussen de eigenaar en de User zal worden vastgehouden tot de uitvoering van dit contract is voltooid.
 • De Persoonlijke Data verzamelde voorzaken om de wettige belangstelling van de Data Controller te bevestigen tot de voldoening van deze interesse. De User kan verdere informatie krijgen over de legitieme belangen, gevolgd door de Data Controller in de relevante delen van dit document of door contact op te nemen met de Data Controller.

Als verwerking gebaseerd is op de toestemming van de User, kan de Data Controller de Personal Data langer behouden totdat deze toestemming is ingetrokken. Bovendien is de Data Controller verplicht om Personal Data te behouden voor een langere periode in overeenstemming met een wettelijke verplichting of door de orde van een autoriteit.

Aan het eind van de vergeldingsperiode, zal de Persoonlijke Data worden verwijderd. Daarom is het recht om toegang te krijgen, te wissen, rectificatie en het recht op data draagbaarheid niet langer geoefend.

Purpose of the Processing of Data verzameld

De data die de User betreft, wordt verzameld om de eigenaar toe te staan zijn diensten te bieden, en ook voor de volgende doelen: Neem contact op met de gebruiker en statistieken.

Om meer gedetailleerde informatie te verkrijgen over de verwerking en persoonlijke gegevens die betonvredig relevant zijn voor elk doel, kan de User naar de relevante delen van dit document verwijzen.

Details op het verwerken van Personal Data

De Persoonlijke Data worden verzameld voor de volgende doelen en gebruik de volgende diensten:

 • Neem contact op met de gebruiker

  Postlijst of nieuwsletter

  Door zich te melden bij de mailing lijst of nieuwsbrief, is de e-mailadres automatisch in een lijst van contacten binnengedrongen naar welke e-mail berichten bevatten, waaronder commerciële en promotie, relatie met deze Applicatie kan worden vertaald. Uw e-mailadres kan ook worden toegevoegd aan deze lijst als gevolg van registratie of na het maken van een aankoop.

  Persoonlijke gegevens verzameld: CAP, City, achternaam, Cookies, gebruik data, e-mailadres, telefoonnummer, beroep en sociale redenen.

  Contact vorm

  Door je in te vullen Data het contact formulier, u stemt in met hun gebruik om te reageren op verzoeken voor informatie, citaten, of welke andere aard dan ook aangeduid door de module op weg.

  Persoonlijke gegevens verzameld: CAP, City, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

 • Statistieken

  De diensten in deze sectie laten de Data Controller monitoren en de verkeersgegevens analyseren en dienen om gebruikers gedrag te houden.

  Google Analytics met anonieme IP (Google Inc)

  Google Analytics is een web analytische dienst van Google Inc. Google gebruikt de Persoonlijke Data verzameld om het gebruik van deze Applicatie te traceren, compile rapporten te delen met andere diensten ontwikkeld door Google.
  Google kan je persoonlijke data gebruiken om je advertenties te verbinden.
  Deze integratie van Google Analytics maakt je IP-adres anoniem. De anonimatie werkt door te korten binnen de grenzen van de Europese Unie of in andere landen die deelnemen aan het Europese Economic Area het IP-adres van Users. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zal het IP-adres naar Google servers gestuurd worden en binnen de Verenigde Staten worden afgekoeld.

  Persoonlijke Data verzamelde: Koekjes en Usage Data.

  Een plaats van behandeling:Privacy Politie-Op. Onderwerp naar het Privacy Schild.


User rechten

Users kunnen bepaalde rechten uitoefenen met verwijzing naar de Data Controller.

In het bijzonder heeft de User het recht om:

 • geef je toestemming op elk moment.Je kunt je toestemming terugtrekken voor het verwerken van je persoonlijke data eerder uitgedrukt.
 • bezwaar tegen de verwerking van je Data.De User kan bezwaar maken voor de verwerking van hun Data als het op een wettelijke basis komt, behalve toestemming. Meer details op het recht van de oppositie worden aangegeven in de sectie beneden.
 • toegang tot je Data.De User heeft het recht informatie te verkrijgen over de Data Controller, op bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie van de Data te ontvangen.
 • verwittig en verzoek om rectificatie.U kunt de correctheid van uw Data verifiëren en verzochten of correctie.
 • beperking van behandeling krijgen.Als bepaalde voorwaarden toepassen, kan de User de beperking vragen van de verwerking van hun Data. In dit geval zal de Data Controller de Data niet verwerken voor een ander doel, behalve hun opslag.
 • verkrijg de deletie of verwijdering van je persoonlijke data.Als bepaalde voorwaarden zich aanmelden, kan de User de afwijzing vragen van hun Data door de Data Controller.
 • ontvangen Data of overplaatsing naar een andere eigenaar.De User heeft het recht hun gegevens te ontvangen in gestructureerde, gemeenschappelijke of leesbare formaat door automatisch apparaat en waar technisch gezien de overplaatsing te verkrijgen zonder obstakels aan een andere houder. Deze voorlopige is geschikt als de Data wordt verwerkt met geautomatiseerd gereedschap en de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een contract waarvan de User een partij is of op contractuele maatregelen.
 • claim.U mag een klacht indienen met de leiding over de bescherming van uw persoonlijke gegevens of handelen in de rechtbank.

Vertaling:

Als de Persoonlijke Data wordt verwerkt in het publieke belang, in de oefening van de publieke krachten waar de Data Controller geïnvesteerd is of om een legitieme belangstelling van de Data Controle te onderzoeken, hebben de Users het recht om hun redenen te verwerken.

Gebruikers die, waar hun gegevens werden verwerkt voor directe marketing doeleinden, kunnen bezwaar maken zonder enige reden. Om erachter te komen of de Data Controller data verwerkt voor directe marketing doeleinden, kunnen de gebruikers naar de respectieve delen van dit document verwijzen.

Hoe je rechten moet oefenen

Om je rechten te beoefenen, Users kunnen een verzoek instellen naar de contactgegevens van de Data Controller in dit document. Verzoeken worden vrijgelaten en ontsnapt door de eigenaar in de kortste tijd, in elk geval binnen een maand.

Verder informatie over de behandeling

Verdediging

De Persoonlijke Data van de User kan gebruikt worden door de Data Controller in de rechtbank of in de preparatoriums voor de mogelijke etablissementen voor het misbruik in het gebruik van deze Applicatie of van de Diens die verbonden zijn door de User.
De User zegt zich te bewust te zijn dat de eigenaar verplicht is de data te onthullen door de orde van de openbare autoriteiten.

Specifieke informatie

Op uw verzoek, inclusief de informatie die in dit privacybeleid zit, kan deze Applicatie u extra en contextuele informatie geven over Specific Services, of de collectie en verwerking van Personal Data.

Systeem en onderhoudslogboeken

Voor operatie en onderhoudsbewegingen, deze Applicatie en elke derde partij service die hij gebruikt kan systeemlogboeken verzamelen, i.e. dossiers die interacties opnemen en die ook Personal Data kunnen bevatten, zoals de IP adres User.

Informatie niet in dit beleid

Verder informatie over de verwerking van Personal Data kan elk moment worden gevraagd bij de Data Controller met de contactgegevens.

Antwoord op "niet Track"

Deze aanmelding steunt geen Track verzoeken.
Om erachter te komen of er derde partijdiensten zijn die je ondersteunt, je bent uitgenodigd om hun privacy beleid te raadplegen.

Verandering van dit privacybeleid

De Data Controller heeft het recht om veranderingen te maken aan dit privacybeleid op elk moment door informatie aan Users te geven op deze pagina en, als het mogelijk is, op deze Applicatie, als technisch en wettelijk en wettttelijk verwerpelijk, door een notificatie te sturen naar Usmiddelen in het bezit van de gegevensmiddelen van de beheersbestanden van de gegevensbestanden van de gegevensbezitelijke gegevensbestanden van de gegevensbeheersbestanden. Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen, verwijzen naar de laatste aanpassing op de bodem.

Als de veranderingen invloed hebben op het verwerken van de juridische basis, zal de Data Controller opnieuw de toestemming van de User indien nodig verzamelen.

 

Legale definities en referenties

Persoonlijke data (or Data)

Elke informatie die, rechtstreeks of indirect, ook in verband met andere informatie, inclusief een persoonlijk identificatienummer, identificeert een natuurlijk persoon.

Vertaling:

Dit is de informatie verzamelde automatisch via deze Applicatie (also van derde partij aanvragen geïntegreerd in deze Applicatie, inclusief de IP-adressen of dominante namen van computers gebruikt door de User verbindingsmethoden met de huidige bestanden in de tijd van de eciëring.

Gebruik

De individu die deze applicatie gebruikt, tenzij anders gespecificeerd, samenspannen met de gegevens.

Interessant

De natuurlijke persoon die de Persoonlijke Data verwijst.

Processor (of verantwoordelijk)

De natuurlijke persoon, wettelijke persoon, openbare regering en elke andere entiteit die persoonlijke gegevens verwerkt namens de Data Controller, zoals in deze privacy gezet.

Data Controller (or Data Controller)

De natuurlijke of juridische persoon, openbare autoriteit, dienst of ander lichaam, individueel of samen met anderen, bepaalt de doelen en middelen van persoonlijke gegevens en de instrumenten geadopteerd, waaronder beveiligingsmaatregelen van de operatie en gebruik van deze toepassing. De Data Controller, tenzij anders gespecificeerd is, is de eigenaar van deze Applicatie.

Deze aanvraag

Het hardware of softwaremiddel waarmee de Persoonlijke Data van Users wordt verzameld en verwerkt.

Service

De Dienst verstrekt door deze toepassing zoals gedefinieerd in zijn voorwaarden op deze site/plicatie.

Europese Unie (or EU)

Tenzij anders gespecificeerd is, elke verwijzing naar de Europese Unie in dit document is bedoeld te verlengen naar alle huidige leden van de Europese Unie en de Europese Economische Area.

Koekjes

Een klein deel van data in het gebruikersapparaat.

Derde partij koekjes

Derde partijkoekjes worden op een website geplaatst, behalve dat de gebruiker bezoekt en resideert op servers, anders dan dat van de site bezocht werd door Google, criteo, adnx, kasaledia, adoogdouberdadclecuppel.

Daarom is het gebruik van de gegevens verzameld door deze externe werkers via koekjes onderworpen aan hun respectieve privacybeleid.

Op de Site zijn er koekjes voor:

 • Opmerking en gedragsdoel: :
  Adwords opmerking (Google Inc)
  Opmerking met Google Analytics voor het tonen van advertentie (Google Inc)
  Google Ads (Google Inc)
  Facebook Remarketing (Facebook, Inc)

 • Statistieken: :
  Google Analytics (Google Inc)
  Google Analytics met anonieme IP (Google Inc)
Er zijn ook koekjes voor:
 • Tag management: :
  Google Tag Manager (Google LLC)

De website Wwroadhousemotor maakt gebruik van koekjes C.D. .. ..en voert de Google tagmanager uit, richt op profielen voor de gebruiker en gebruikt om advertentie te sturen met dezelfde boodschappen.


Legale referenties

Dit privacybeleid is gebaseerd op meerdere wettelijke orders, waaronder Articles 13 en 14 van Regulatie 2016/679.

Tenzij dit gespecificeerd is, gaat dit privacybeleid alleen om deze aanvraag.

Om u de betalingsmethoden van Klarna te kunnen bieden, bij de check-out kunnen we Klarna uw persoonlijke gegevens overbrengen in de vorm van contactgegevens en ordegegevens, zodat Klarna uw geschiktheid kan beoordelen voor de betaling en betaling. De persoonlijke gegevens van de overgeplaatste gebruiker zijn verwerkt met het beleid op privacy van Klarna» »